Fakülte veya Yüksekokulda Anabilim / Anasanat Dalı Açılması (YÖKSİS)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.01.2019 tarih ve 199-E1323 sayılı yazısı gereği Yükseköğretim kurumları tarafından, fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin başvurular 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

Başvurular Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Koordinatörlüğünce YÖKSİS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan, başvurular işleme alınmayacaktır. 

  • YÖKSİS Veri Tabanına Yüklenmesi Gereken Gerekçe Formu İçin Tıklayınız

NOT
Hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı Eğitim Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir. Kontrol onayı sonrasında dosyaların dijital kopyalarının (orjinal formatında) ve Fakülte/ Yüksekokul Kurul Kararları ile birlikte öncelikle EBYS üzerinden sonrasında CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Komisyonu