Fakülte / Meslek Yüksekokulu İlk Kez Öğrenci Alımı (YÖKSİS)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.01.2019 tarih ve 199-E1323 sayılı yazısı gereği Yükseköğretim kurumları tarafından, fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin başvurular 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

Yükseköğretim Kurumlarında önlisans programlarına ilk kez öğrenci alımı tekliflerinin değerlendirilebilmesi için programın kadrosunda, en az üç öğretim elemanı aranmasına; bu öğretim elemanlarından, özellikli alanlar hariç, en az ikisinin tezli yüksek lisans mezunu veya hazırlık sınıfı dışında en az on yarıyıllık lisans programı mezunu olması ya da, birinin doktora derecesine sahip olması koşulu aranmasına karar verilmiştir.

Başvurular Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Koordinatörlüğünce YÖKSİS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan, başvurular işleme alınmayacaktır. 

 

1-YÖKSİS Veri Tabanına Girilmesi Gereken Bilgiler Formu (Öğrenci Alımı) İçin Tıklayınız

2-YÖKSİS Veri Tabanına Yüklenmesi Gereken Ayrıntılı Gerekçe Formu İçin Tıklayınız

3-YÖKSİS Veri Tabanına Yüklenmesi Gereken, Doluluk Oranının %90'ın Altında Olmasına Rağmen Açılma Gerekçesi Formu (İlgili Yıl İçin Belirlenen Doluluk Oranına Göre İhtiyaç Duyulması Halinde Doldurulacaktır.) İçin Tıklayınız

4-YÖKSİS Veri Tabanına Yüklenmesi Gereken, Programla İlgili Bilgiler İçin Tıklayınız

NOT:
Hazırlanan teklif dosyasının kontrol amaçlı Eğitim Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir. Kontrol onayı sonrasında dosyaların dijital kopyalarının (orjinal formatında) ve Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Kurul Kararları ile birlikte öncelikle EBYS üzerinden sonrasında CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Komisyonu