Öğretim Programı Değişiklikleri Konusunda DUYURU

Öğretim Programı Değişiklikleri Konusunda DUYURU;

Eğitim Komisyonuna gönderilecek dosyaların aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gereklidir.

  1. Üst yazı.
  2. EKLER:

  3. İlgili kurul kararları ( Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Kurul Kararları ),
  4. Değişikliklerle ilgili  gerekçeler,
  5. Eğer, öğretim programı ile ilgili bir değişiklik yapılmışsa Bologna Programı Bilgi Paketlerinde yer alan  Tablo 1 - Öğretim Programı Tablosunun  örnekteki gibi düzeltilmiş ( Örnek Tablo-1’i indirmek için tıklayınız ) hali,
  6. Değişiklik yapılacak her bir derse ait Ders Bilgi Paketlerinin ( Örnek Tablo-2  Ders Bilgi Paketi için tıklayınız ) düzeltilmiş hali,
  7. Tüm dosyaları içeren CD eki.